Cezayir devlet firmalarıyla 100’e yakın kontrat imzalamış bir yönetici olarak devlet ihalelerine hazırlık, teklif verme, ödeme şartlarının sorun yaratmayacak şekilde düzenlenmesi, Akreditif ve teminat mektuplarıyla ilgili bankacılık işlemleri, finansman temini, kontrat yönetimi ve her türlü sorunların çözümünde eşsiz bir tecrübeye sahibim.

Kurucusu olduğum İNMAR 1985 yılından beri Cezayir devlet firmalarına ve özel sektöre 500 milyon USD ihracat yapmış, birçok sanayi ürününün Cezayir’e ilk defa satışını gerçekleştirmiş ve sektöründe lider olan firmaları da bu pazara sokarak 750 milyon USD satış yapmalarına aracılık etmiştir.
  • DEVLET İHALELERİ

  • KONTRAT YÖNETİMİ

  • BANKACILIK İŞLEMLERİ

  • SORUN ÇÖZÜMÜ